top of page
las Hike

ŚRODOWISKO

Wobec środowiska człowiek może zachowywać się jak uzurpator, który niszczy wszystko, co stoi mu na drodze. Może też jednak być jak "pielgrzym", który z szacunkiem i przyjaźnią odnosi się do ziemi po której stąpa. Naszym marzeniem jest, byś wiedział jak dobrze wybrać

i umiał ten wybór potwierdzić czynami.   

Oto nasze starsze projekty związane z ŚRODOWISKIEM

seniorzy (2).jpg

Życie w stylu eko

Życie w stylu eko to przede wszystkim szacunek dla własnego organizmu - dbanie o aktywność fizyczną, uprawianie sportów, unikanie używek, właściwa higiena pracy i nauki, prawidłowe odżywianie, troska o własne zdrowie i kondycję. Człowiek żyjący w takim stylu posiada nawyki, dzięki którym środowisko nie cierpi z jego powodu. Potrafi obcować z naturą nie pozostawiając szkodliwych śladów, przestrzega reguł utylizacji odpadków, dba, by jego praca i biznes nie powodowały uszczerbku w równowadze ekologicznej. Takiego życia można sie nauczyć i w miarę mozliwości chcemy do tego się przyczyniać.  

Odpowiedzialni za środowisko

Fascynujący rozwój cywilizacji jest źródłem satysfakcji i wzrostu jakości życia, ale stanowi też źródło licznych zagrożeń. Paradoksalnie coraz częściej człowiek obawia się własnych wytworów, gdyż mogą one obrócić się przeciwko niemu (broń masowej zagłady, katastrofy ekologiczne, przemysł lekceważacy normy ekologiczne, zagrożenia komunikacyjne itp.). Aby odwrócić niekorzystne trendy potrzeba zorganizowanej aktywności zarówno na szczeblu lokalnym jak globalnym. Wyzwaniem czasu jest nowoczesna edukacja ucząca projektowania i realizacji działań majacych na celu zwiększenie ekologicznego bezpieczeństwa swiata. 

Podróże kształcą

Człowiek kocha drugiego tym dojrzalej im więcej o nim wie. Podobnie jest ze środowiskiem. Wielkość poczucia odpowiedzialności za świat jest wprost proporcjonalna do stopnia jego znajomości. Dlatego wspieramy i inspirujemy wszelkeigo rodzaju przedsięwzięcia z zakresu turystyki i krajoznawstwa. Dostarczają one silnych przeżyć i wartościowych doświadczeń, które posiadają nieoceniony walor edukacyjny.  

bottom of page