Żyję długo, mądrze i szczęśliwie!

Nasze cele:

 

 • przygotowanie do starości realizowane poprzez działania edukacyjne

 • kształtowanie empatycznych postaw wobec osób starszych

 • upowszechnianie pozytywnego wizerunku seniorów

 • wzrost wiedzy i samoświadomości osób starszych w obszarach bezpieczeństwa i rozwoju psychospołecznego

LOGO STUDIO SENIOR fb.png

Studio SENIOR, czyli miejsce, w którym osoby starsze będą mogły się odnaleźć! Porady, informacje, ciekawostki – wszystko z myślą o seniorach, w tym m.in.:

 • filmiki/podcasty edukacyjne

 • wywiady z ekspertami

 • sondy tematyczne

 • sesje Q & A

 • świadectwa – portrety aktywnych i spełnionych seniorów

W naszym studio gościmy specjalistów i osoby z doświadczeniem w konkretnych zagadnieniach!

WARSZTATY DLA SENIORÓW

Co na warsztatach?

 • odkrywanie własnych talentów i mocnych stron osobowości,

 • rozbudzanie pasji poznawczych i inspiracja do permanentnego samorozwoju

 • ćwiczenia rozwijaajce wyobraźnię, kreatywność; nauka twórczego rozwiązywania problemów

 • zajęcia wzmacniające zdolności zapamiętywania i myślenia opóźniające procesy starzenia funkcji umysłowych;

 • trening uważności i umiejętności relaksacyjnych;

 • kształtowanie nawyków i postaw wzmacniających optymizm i poczucie dobrostanu oraz pozytywny stosunek do starości.

 • doskonalenie umiejętności komunikacji interpersonalnej.

Plakat WARSZTATY.jpg

KONFERENCJA

Plakat KONFERENCJA_.jpg

Celem konferencji będzie naukowe i praktyczne spojrzenie na zagadnienie przygotowania do starości oraz dialogu międzypokoleniowego. Konferencja będzie obejmowała wykłady, prezentacje i dyskusje, w której uczestnicy będą mieli możliwość przedstawienia własnych perspektyw i spojrzeń na kluczowe problemy społeczne z uwzględnieniem alternatywnych opinii opartych o wartości charakteryzujące poszczególne pokolenia.