top of page
Edukacja Książki Bookshelfs

EDUKACJA

Bez względu na wiek, wykształcenie czy poziom inteligencji każdy człowiek ma niepowtarzalny TALENT. Jest to wspaniały dar ale i wyzwanie, by nie zmarnować swojej szansy. Chcemy przyczynić się do tego, żebyś wiedział jak rozwijać swoje zdolności i umiał z nich robić dobry użytek.

Oto nasze projekty związane z EDUKACJĄ

Ludzie zdolni są naszym wspólnym dobrem

Jednym z naszych priorytetów jest działanie na rzecz odkrywania autentycznych talentów (nasze skarby) i ich rozwoju dla wspólnego dobra Polski, Europy i globalnego społeczeństwa. Kibicujemy zdolnym i pracowitym ludziom, odnoszącym sukcesy na swoją miarę w różnorakich obszarach aktywności. Doceniamy i staramy się wspierać wysiłki podmiotów troszczących się o przyszłość polskich talentów (rodzina, szkoła, organizacje pozarządowe, autorskie inicjatywy edukacyjne itp.). Promujemy nowoczesny patriotyzm polegający na stwarzaniu młodym obywatelom szans na rozwój w kraju bez konieczności stałego pobytu za granicą.  

 

Wyrównywanie szans 

Powodzenie wysiłków edukacyjnych zależy w dużej mierze od tego czy uda się stworzyć środowisko sprzyjające uczeniu się. Mamy świadomość, że w warunkach polskich nie wszystkie zdolności zostają dostrzeżone i nie każdy potencjał wykorzystany. Dlatego chcemy promować i wspierać różnorakie działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych. Poszukujemy narzędzi i rozwiązań dzieki którym każdy młody człowiek zostanie dostrzeżony w swoim unikalnym potencjale; stworzona zostanie dlań ścieżka twórczego rozwoju a w przyszłości kariery zawodowej.  

 

Edukacja zróżnicowana

Nie wszyscy są utalentowani w ten sam sposób. O zróżnicowaniu predyspozycji decyduje wiele czynników (dominujace rodzaje inteligencji, rozbudzone pasje poznawcze, zdolności kierunkowe, fascynacja "mistrzami" różnych dziedzin itp.) Dlatego aby edukacja sprzyjała efektywnemu rozwojowi, potrzebne jest podejście indywidualne. Niezbędne są działania w kierunku diagnozowania uzdolnień, tworzenia unikalnych strategii kształcenia, monitorowania osiągnięć, ciągłej elastyczności i modyfikacji. Dlatego staramy się inicjować i wspierać innowacyjne działania czy to pojedynczych nauczycieli, firm, instytucji, organizacji czy środowisk, majace na celu wsparcie lub uzupełnienie głównego nurtu edukacji.        

bottom of page