top of page
Komputer biurowy Work

PRACA

Spędzasz w pracy więcej niż połowę aktywnego życia. Dlatego słusznie oczekujesz, że Twój wysiłek będzie doceniony i opłacony. Jednak w głębi serca przeczuwasz, że "pieniądze to nie wszystko". Czujesz się szczęśliwy dopiero wtedy, gdy wiesz, że to co robisz Ty i Twoja firma ma sens i umiesz czerpać z tego radość.

Praca jest dla człowieka

Na czym polega wartość czyjejś pracy? Najczęstsza odpowiedź brzmi: praca jest tyle warta ile produkty lub usługi, które w jej wyniku powstają. Istnieje jednak drugie kryterium, być może ważniejsze. Zgodnie z nim praca ma znaczenie o tyle o ile przyczynia się do rozwoju osoby, która ją wykonuje - to znaczy oprócz środków do życia daje jej satysfakcję, nowe umiejetności, poszerza wiedzę, wzbogaca osobowość. Jesteśmy nastawieni na podejmowanie aktywności i wspieranie działań (głównie edukacyjnych) zarówno w kierunku polepszenia efektywności ludzkiej pracy jak i poczucia zadowolenia i satysfakcji z jej wykonywania.

 

Biznes zaangażowany

Mamy przekonanie, że prawdziwie porywające wizje i śmiałe projekty powstają nie z wyłącznej chęci zysku, lecz z ambitnego, odważnego dążenia, by zmieniać świat. Dlatego ekonomię i działalność przedsiębiorstw postrzegamy jako ogromny potencjał w kierunku tworzenia dobra i podnoszenia jakości życia człowieka. Pozytywnym zjawiskiem jest fakt, że coraz więcej firm angażuje się na rzecz społeczności lokalnych i dzieł dobroczynnych czy sponsorskich.Chcemy przyczyniać się do tego, by zarówno drobne podmioty gospodarcze jak i duże korporacje mogły skutecznie realizować swoją misję czynienia świata lepszym.

   

Przedsiębiorczość społeczna

Obok firm komercyjnych, w rzeczywistości społeczno-gospodarczej funkcjonuja podmioty, które określa się mianem przedsiębiorstw społecznych. Są to organizacje, których celem nie jest zysk lecz angażowanie się w wartościowe i często nieintratne przedsięwzięcia. Będąc tego rodzaju organizacją otwarci jesteśmy na różnorakie partnerstwa i współpracę przy projektach, które wpisuja się w naszą misję i obszary zainteresowań.

Oto nasze starsze projekty związane z PRACĄ

seniorzy (1).jpg
bottom of page