To projekt, który edukuje w tematyce międzypokoleniowej.

 • cykle live'ów WKRÓTCE NOWA EDYCJA!

 • warsztaty "Razem przez pokolenia"

 • ​playlisty na YT z naszymi setami
  To wszystko pojawiło się w naszym projekcie!
  Zapraszamy do zapoznania się z materiałami.

IG.webp
FB.webp
YT.png
IG.webp
FB.webp
logo www.webp
nowa edycja 2.png

Kontynuacja projektu etnopomorze 2021.
 

Jego centralnym punktem było odnalezienie w gminach województwa pomorskiego kobiet, które działają na polu kultury, czerpiących z tradycji miejsca w którym zamieszkują. Ten fragment naszych działań zatytułowaliśmy: „Piękniejsza twarz Pomorza”. Zachęcamy do zapoznania się z twórczością 45 Pań, które w swoich środowiskach realizują różnorodne działania związane z kul-

turą.

 • strona internetowa, na której znajdują się wszystkie administratorki 2021

 • instagram i facebook

 • ​konferencja "Etnopomorze 2021"
  To wszystko pojawiło się w naszym projekcie! 
  Zapraszamy do zapoznania się z materiałami.

Projekty realizowane w 2021 

 

 

To projekt, który edukuje w tematyce rodzinnej.

 • ciekawe live'y "Rodzina live"

 • warsztaty "oblicza rodziny w mediach"

 • ​konferencja, w której opublikowano badania "sekrety polskiej strefy dzietności"
  To wszystko pojawiło się w naszym projekcie!
  Zapraszamy do zapoznania się z materiałami.

IG.webp
FB.webp
YT.png
IG.webp
FB.webp
logo www.webp

 

 

Jego centralnym punktem było odnalezienie w gminach województwa pomorskiego kobiet, które działają na polu kultury, czerpiących z tradycji miejsca w którym zamieszkują. Ten fragment naszych działań zatytułowaliśmy: „Piękniejsza twarz Pomorza”. Zachęcamy do zapoznania się z twórczością 45 Pań, które w swoich środowiskach realizują różnorodne działania związane z kul-

turą.

 • strona internetowa, na której znajdują się wszystkie administratorki 2021

 • instagram i facebook

 • ​konferencja "Etnopomorze 2021"
  To wszystko pojawiło się w naszym projekcie! 
  Zapraszamy do zapoznania się z materiałami.

IG.webp
FB.webp
YT.png
logo www.webp

 

 

Misją projektu była zmiana świadomości społecznej oraz budowanie kultury sprzyjającej odkrywaniu i rozwijaniu indywidualnych uzdolnień młodych ludzi poprzez odwołanie się do wybitnych Polaków

 • strona internetowa QUIZY "odkryj swój talent"

 • e-book WKRÓTCE

 • "patriotyczny Facebook"

 • ​konferencja "Talent dla wspólnoty"
  To wszystko pojawiło się w naszym projekcie!
  Zapraszamy do zapoznania się z materiałami.

Poprzednie projekty 2013-2020

 

 

Tu znajdują się wszystkie wcześniejsze projekty w wymiarze, którymi celem była

 • edukacja

 • kultura

 • praca

 • środowisko

 • społeczność

 • wolontariat
  Zapraszamy do zapoznania się z materiałami.