top of page
Ludzie biznesu brawo

SPOŁECZNOŚĆ

Budowanie relacji na każdym poziomie jest sztuką. Naszą rolą jest pomóc Ci, byś wiedział jak "oswajać" innych i umiał  podtrzymywać stworzone przez siebie więzy.

Rodzinna szkoła budowania więzi

Widocznym trendem współczesnej cywilizacji zachodniej jest osłabienie siły i znaczenia rodziny. Coraz trudniej jest młodym ludziom podejmować decyzje o zawarciu stałego związku. Coraz łatwiej za to małżonkom rezygnować z walki o utrzymanie więzi. Dodatkowo na znaczeniu zyskują dążenia do obniżenia rangi rodziny poprzez zrównanie jej w prawach ze związkami nieformalnymi. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabierają działania, które zmierzają do odkrycia na nowo w rodzinie potencjału zdolnego do uszczęśliwienia kobiety i mężczyzny oraz pomyślnego rozwoju ich dzieci. Uważamy, że zdrowe i silne rodziny stanowią podstawę i wzór dla innych społeczności. 

Wspólnota lokalna małą ojczyzną 

"Powiedzą ci sąsiedzi, co masz wyznać na spowiedzi". Doceniając chumor Jana Sztaudyngera, należy potwierdzić, że sąsiedzi są najbardziej wnikliwymi recenzentami naszego zachowania. Wzniosłe deklaracje i ideały najlepiej weryfikują się w codziennych realiach. Łatwo jest czuć się patriotą i obywatelem wywieszając flagę z okazji świeta czy kibicując narodowej reprezentacji. Trudniej, gdy trzeba pożyczyć sąsiadowi kosiarkę lub posprzątać po nieumyslnym zalaniu mieszkania. Pielęgnowanie więzi we wspólnocie lokalnej i dążenie do integracji na poziomie osiedla, dzielnicy, wsi, miasteczka czy gminy jest trudnym ale pięknym wyzwaniem. Możemy się tego jako Polacy nauczyć. Wierzymy, że warto inspirować działania zmierzające do tego celu. 

 

Edukacja patriotyczna

W polskiej tradycji istnieją dwa modele patriotyzmu: „pozytywistyczny” (praca, ekonomia, rozwój) i „romantyczny” (tradycja, niepodległość, tożsamość, symbole, wartości). Ukształtowane zostały przez lata burzliwej historii naszego narodu i uwiecznione w literaturze. Wydaje się, że potrzebą dzisiejszych czasów jest połączenie obu tych nurtów i zaproponowanie nowego modelu patriotyzmu, który bedzie pociągający i motywujący dla młodego pokolenia. Miłość do ojczyzny - jak żadna miłość - nie może być narzucona. Uważamy, że nowoczesna edukacja patriotyczna powinna zmierzać do tego, aby młody człowiek samodzielnie odkrył powody dla których warto być Polakiem i chciał świadomie zaangażować się w życie własnej ojczyzny. Taką edukację chcemy inicjować i popierać.

Oto nasze starsze projekty związane z SPOŁECZNOŚCIĄ

seniorzy.jpg
seniorzy (3).jpg
bottom of page