top of page
Pomocna dłoń

WOLONTARIAT

Człowiek aktywny wie, że jest potrzebny innym i umie być przydatny. Jesteśmy nastawieni na to, by wspierać działania przygotowujące do zaangażowań wolontarystycznych, podejmowanych dla dobra osób, rodzin, i każdej wartościowej społeczności.

Dorastanie bez egoizmu

Uczenie bezinteresowności jest wyzwaniem wychowawczym dla rodziców i nauczycieli począwszy od najmłodszych lat życia dziecka. Dzielenie się zabawkami, odkładanie dodrobnych pieniędzy "na głodne dzieci" czy też pomoc rodzicom podejmowana z własnej inicjatywy, to doświadczeniami inicjujace nastawienie altruistyczne. W okresie dorastania (w szczególności w trakcie i po ukonczeniu gimnazjum) wolontariat staje się jednym z kluczowych narzędzi prawidłowego rozwoju. Pozwala młodym ludziom na przeniesienie koncentracji z własnych problemów na potrzeby innych. Pomagając ludziom pomagają samym sobie dojrzeć do obowiązków, które stawia przed nimi dorosłość. 

Wolontariat pracowniczy - synergia potęgująca dobro

Wielu ludziom, mimo, że niekiedy bardzo tego chcą, trudno jest pogodzić aktywność zawodową z zaangażowaniem o charakterze społecznym czy charytatywnym. Czując odpowiedzialność za osobistą karierę a także za zapewnienie bytu rodzinie, niejednokrotnie nie są w stanie wygospodarować na nie czasu. Znakomitym rozwiązaniem tego problemu jest madrze zorganizowany wolonariat pracowniczy. Stanowi on wynik połączenia energi pracowników z potencjałem firmy. Efekty tego typu działań niejednokrotnie przerastają oczekiwania. Dlatego jesteśmy przekonani, że warto je wspierać i inicjować.  

Mądrość i doświadczenie

Tak zwany "trzeci wiek" to okres życia w którym osoba posiada szczególne kwalifikacje do zaangażowania w inicjatywy wolontarystyczne. Procentuje zdobyte przez lata doświadczenie a dodatkowo (po przejściu na emeryturę) pojawia się więcej czasu, którego wcześniej tak bardzo brakowało. Seniorzy dzięki uczestnictwu w wolontariacie czują się potrzebni i zyskują dodatkową motywację do dbania o własną witalność. Gdy ich własne dzieci już się usamodzielniły, przychodzi czas, że odkrywają nowe przestrzenie zaangażowania i rozwoju. Wystarczy stworzyć im do tego odpowiednie warunki.  

Oto nasze starsze projekty związane z WOLONTARIATEM

bottom of page