top of page

BLIŻEJ PIĘKNA - BLIŻEJ SIEBIE

 od 01-04-2014 do 31-12-2014 

Zdjęcie chłopaka który śpiewa do mikrofonu a za nim jest plakat okładki płyty "Hity przez pokolenia"

Nasza fundacja przeprowadziła działania, których celem była integracja seniorów z pokoleniem nastolatków poprzez wzajemną inspirację na gruncie kultury a w szczególności muzyki i literatury. Przeprowadzony został cykl szkoleń. Seniorzy za pomocą stworzonych narzędzi komunikacji społecznościowej ( profile, fanpage na facebooku), dzielili się gustami z młodym pokoleniem i na odwrót – poznawali upodobania młodych.

Międzypokoleniowa wymiana kulturalna dokonała się również podczas 2 wyjazdów studyjnych Ponadto zaproszeni do projektu nastoletni artyści nagrali płytę zprzebojami lat 50, 60tych i 70tych XX w., które wcześniej zostały wytypowane przez seniorów uczestniczących w projekcie za pośrednictwem specjalnie na tą okoliczność utworzonej strony na portalu facebook: POKOLENIA RAZEM Płyta jest promowana za pomocą teledysków. Z kolei seniorzy nagrali dla młodzieży profesjonalnego audiobooka z tekstami poczytnego pisarza młodzieżowego w czasach ich młodości - Andrzeja Perepeczki. Ilustracje książki stworzyli nastoletni laureaci konkursu plastycznego.

zdjęcie uczestników koncertu

PODSUMOWANIE PROJEKTU

Kulminacja projektu i promocja wymienionych owoców dokonała się podczas koncertu HITY PRZEZ POKOLENIA. Dofinansowanie MPiPS w ramach ASOS III.

HITY PRZEZ POKOLENIA

Zdjęcie okładki "Hity przez pokolenia"
01-sciezka-1
00:00 / 03:10
02-sciezka-2
00:00 / 03:53
Tył okładki Hity przez pokolenia, spis treści jest dostępny w zakładce multimedia, przy sekcji "Płyty muzyczne"

Efektem jest płyta HITY PRZEZ POKOLENIA, na której znalazło się 15 superprzebojów z lat 50', 60' i 70-tych. Wszystkich młodych, utalentowanych artystów prosimy o śledzenie tej strony. Mamy nadzieję, że na wiosnę uda nam się rozpocząć przygotowania do nagrywania drugiej płyty :) 

DOFINANSOWANIE I ARCHIWUM

Logo ASOS 2014-2020 Rządowy program na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2014-2020
bottom of page