top of page

POPRZEDNIE PROJEKTY

MOJA PASJA - PODAJ DALEJ!

seniorzy (6).jpg

Celem projektu była aktywizacja seniorów w kierunku dzielenia się własną wiedzą, pasją i doświadczeniem z „pokoleniem wnuków” na gruncie relacji rodzinnych, w Internecie i w społeczności lokalnej. 

WIATR OD MORZA

seniorzy (5).jpg

Celem głównym była edukacja kulturalna starszych mieszkańców Gdańska, którzy jako grupa społeczna ze względu na swój wiek, bariery logistyczne oraz trudności finansowe, w sposób szczególny mają utrudniony dostęp do kulturalnej oferty miasta Gdańska. 

BLIŻEJ PIĘKNA - BLIŻEJ SIEBIE

seniorzy (4).jpg

Celem była integracja seniorów z pokoleniem nastolatków poprzez wzajemną inspirację na gruncie kultury a w szczególności muzyki i literatury. Przeprowadzony został cykl szkoleń. Seniorzy za pomocą stworzonych narzędzi komunikacji społecznościowej ( profile, fanpage na facebooku), dzielili się gustami z młodym pokoleniem i na odwrót – poznawali upodobania młodych.
 

U SIEBIE

Projekt aktywizacji i edukacji seniorów, nakierowany na odpowiedzialną partycypację obywatelską. W okresie od 2014-06-01 do 2014-11-30 przeprowadzone zostały działania, umożliwiające aktywizację gdańskich seniorów oraz wzrost ich kompetencji obywatelskich a także poziomu partycypacji w sprawach publicznych.

PIĘKNO PRZEZ POKOLENIA

Celem głównym była edukacja kulturalna i aktywizacja twórcza mieszkańców powyżej 65 roku życia, którzy jako grupa społeczna ze względu na swój wiek, bariery logistyczne oraz trudności finansowe, w sposób szczególny mają utrudniony dostęp do kulturalnej oferty miasta Gdańska. 

WYPRAWA DO IZRAELA

Celem wyprawy była inspiracja do rozwoju osobistego osób dojrzałych poprzez przeżycie kontaktu z perłami światowego dziedzictwa kulturalnego na Bliskim Wschodzie.  

GDAŃSKA AKADEMIA DOJRZAŁOŚCI

Uniwersytet trzeciego wieku mający na celu integrowanie oraz edukowanie osób powyżej 65 roku życia. Podczas spotkań organizowane były różne wykłady oraz atrakcje.

SENIORZY OCZAMI MŁODYCH

seniorzy (3).jpg

Jego głównym celem było zaprezentowanie ciekawych osobowości, pasji, hobby i aktywności osób starszych. Tworzenie prac konkursowych miało skłonić młodych uczestników do zainteresowania się tym jacy są i czym fascynują się seniorzy żyjący w ich najbliższym otoczeniu.

 

TURNIEJ "DANCE TALENT"

Celem turnieju było: promowanie w środowisku dzieci i młodzieży aktywności ruchowej, wpływającej pozytywnie na usprawnienie pracy mózgu i polepszenie wyników w nauce, Kształtowanie charakteru młodych ludzi poprzez wdrażanie w rywalizację fair play..

MŁODZIEŻ Z MISJĄ

Celem był rozbudzenie zainteresowania wolontariatem wśród młodzieży gimnazjalnej i licealnej, wzrost świadomości odnośnie potrzeb społecznych w środowisku, uczenie samodzielności, odpowiedzialności i myślenia kreatywnego. 

 

WSPIERANIE   AKTYWNEGO   OJCOSTWA

Celem był rozbudzenie pokazanie, że: ojcostwo to radość i przygoda życia mężczyzny; nigdy nie jest za późno być lepszym ojcem; czas poświęcony na tato-trening procentuje. 

 

FESTYN   RODZINNY "OSOWIADA"

Celem wydarzenia była integracja społeczności osiedla Gdańsk Osowa. Festyn był też okazją do do promocji lokalnej twórczości i przedsiębiorczości. 

 

LETNIA AKADEMIA TWÓRCZOŚCI EKOLOGICZNEJ

seniorzy (2).jpg

Jest to cykl zajęć o tematyce ekologicznej, realizowanych w czasie letnich obozów edukacyjno-wypoczynkowych i półkolonii. W roku 2012 odbywały się one w Mikoszewie nad Morzem i Mauszu na Kaszubach.

CZŁOWIEK I FIRMA

seniorzy (1).jpg

Spędzasz w pracy więcej niż połowę aktywnego życia. Dlatego słusznie oczekujesz, że Twój wysiłek będzie doceniony i opłacony. Jednak w głębi serca przeczuwasz, że "pieniądze to nie wszystko". Czujesz się szczęśliwy dopiero wtedy, gdy wiesz, że to co robisz Ty i Twoja firma ma sens i umiesz czerpać z tego radość.  
 

OGÓLNOPOLSKI   FESTIWAL   CHÓRÓW   i   ZESPOŁÓW   WOKALNYCH   "SONGS OF JOY"

Celem konkursu była popularyzacja amatorskiego śpiewu chóralnego nakierowanego na repertuar patriotyczny, gospel oraz piosenki rozrywkowe. Konfrontacja umiejętności, fachowa ocena i ukierunkowanie rozwoju talentów. Integracja środowiska osób związanych ze śpiewem chóralnym i edukacją wokalną. 

SENIORZY

seniorzy.jpg

Fundacja WIEM I UMIEM przeprowadziła działania, których celem była integracja seniorów z pokoleniem nastolatkówpoprzez wzajemną inspirację na gruncie kultury a w szczególności muzyki i literatury. Projekt wykorzystał osiągnięcia międzypokoleniowe, zdobyte przez Fundację w ramach ASOS I (projekt MOJA PASJA – PODAJ DALEJ!) oraz ASOS II (POKOLENIA Z PASJĄ). 

bottom of page