top of page

PROJEKTY 2011 - 2020

Rodzina na Planie

Celem projektu było przybliżenie tematu: czym tak naprawdę jest rodzina? Co oznacza sformułowanie “zdrowe relacje”? Jak takie tworzyć i pielęgnować w gronie rodzinnym? Z czym mierzą się współcześni rodzice? Co daje i do czego zobowiązuje rodzicielstwo?

logo projektu rodzina na planie

Gdańska Akademia Seniora

GAS

Uniwersytet trzeciego wieku mający na celu integrowanie oraz edukowanie osób powyżej 65 roku życia. Podczas spotkań organizowane były różne wykłady oraz atrakcje.

Młodzież z misją

seniorzy (12).jpg

Celem projektu było rozbudzenie zainteresowania wolontariatem wśród młodzieży gimnazjalnej i licealnej, wzrost świadomości odnośnie potrzeb społecznych w środowisku, uczenie samodzielności, odpowiedzialności i myślenia kreatywnego. 

Wyprawa do Izraela

Obrazek z napisem:wyprawa do izraela

Celem wyprawy była inspiracja do rozwoju osobistego osób dojrzałych poprzez przeżycie kontaktu z perłami światowego dziedzictwa kulturalnego na Bliskim Wschodzie.  

Piękno przez pokolenia

Obrazek z napisem: piękno przez pokolenia

Celem głównym była edukacja kulturalna i aktywizacja twórcza mieszkańców powyżej 65 roku życia, którzy jako grupa społeczna ze względu na swój wiek, bariery logistyczne oraz trudności finansowe, w sposób szczególny mają utrudniony dostęp do kulturalnej oferty miasta Gdańska. 

U siebie

Obrazek z napisem: Jesteśmy u siebie

Projekt aktywizacji i edukacji seniorów, nakierowany na odpowiedzialną partycypację obywatelską. W okresie od 2014-06-01 do 2014-11-30 przeprowadzone zostały działania, umożliwiające aktywizację gdańskich seniorów oraz wzrost ich kompetencji obywatelskich a także poziomu partycypacji w sprawach publicznych.

Bliżej piękna - bliżej siebie

Obrazek z napisem: bliżej piękna - bliżej siebie!

Celem była integracja seniorów z pokoleniem nastolatków poprzez wzajemną inspirację na gruncie kultury a w szczególności muzyki i literatury. Przeprowadzony został cykl szkoleń. Seniorzy za pomocą stworzonych narzędzi komunikacji społecznościowej (profile, fanpage na facebooku), dzielili się gustami z młodym pokoleniem i na odwrót – poznawali upodobania młodych.

I ogólnopolski festival chórów i zespołów wokalnych "Songs of joy"

Obrazek z napisem: festiwal chórów  zespołów wokalnych

Celem konkursu była popularyzacja amatorskiego śpiewu chóralnego nakierowanego na repertuar patriotyczny, gospel oraz piosenki rozrywkowe. Konfrontacja umiejętności, fachowa ocena i ukierunkowanie rozwoju talentów. Integracja środowiska osób związanych ze śpiewem chóralnym i edukacją wokalną. 

Wiatr od morza

Obrazek z napisem: wiatr od morza

Celem głównym była edukacja kulturalna starszych mieszkańców Gdańska, którzy jako grupa społeczna ze względu na swój wiek, bariery logistyczne oraz trudności finansowe, w sposób szczególny mają utrudniony dostęp do kulturalnej oferty miasta Gdańska. 

Turniej "Dance talent"

Obrazek z napisem: turniej dance talent

Celem turnieju było: promowanie w środowisku dzieci i młodzieży aktywności ruchowej, wpływającej pozytywnie na usprawnienie pracy mózgu i polepszenie wyników w nauce, Kształtowanie charakteru młodych ludzi poprzez wdrażanie w rywalizację fair play..

Seniorzy oczami młodych

Obrazek z napisem: seniorzy oczami młodych

Jego głównym celem było zaprezentowanie ciekawych osobowości, pasji, hobby i aktywności osób starszych. Tworzenie prac konkursowych miało skłonić młodych uczestników do zainteresowania się tym jacy są i czym fascynują się seniorzy żyjący w ich najbliższym otoczeniu.

Letnia akademia twórczości ekologicznej

Obrazek z napisem: letnia akademia twórczości ekologicznej

Jest to cykl zajęć o tematyce ekologicznej, realizowanych w czasie letnich obozów edukacyjno-wypoczynkowych i półkolonii. W roku 2012 odbywały się one w Mikoszewie nad Morzem i Mauszu na Kaszubach.

Festyn rodzinny "Osowiada"

Obrazek z napisem: festyn rodzinny Osowiada

Celem wydarzenia była integracja społeczności osiedla Gdańsk Osowa. Festyn był też okazją do do promocji lokalnej twórczości i przedsiębiorczości. 

Moja pasja - podaj dalej!

Moja pasja- podaj dalej!

Celem projektu była aktywizacja seniorów w kierunku dzielenia się własną wiedzą, pasją i doświadczeniem z „pokoleniem wnuków” na gruncie relacji rodzinnych, w Internecie i w społeczności lokalnej. 

bottom of page