top of page

etnopomorze

FB.webp
IG.webp
logo www.webp
logo-01-2.png

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z efektami naszej pracy zrealizowanej w ramach programu „Piękniejsza twarz Pomorza” wspartego przez Narodowe Centrum Kultury.

Jego centralnym punktem było odnalezienie w gminach województwa pomorskiego kobiet, które działają na polu kultury, czerpiących z tradycji miejsca w którym zamieszkują. Ten fragment naszych działań zatytułowaliśmy: „Piękniejsza twarz Pomorza”. Zachęcamy do zapoznania się z twórczością 45 Pań, które w swoich środowiskach realizują różnorodne działania związane z kul-

turą. Ich aktywność i różnorodność twórczości warta jest dostrzeżenia. Konkursowi jaki przeprowadziliśmy towarzyszyła szeroka akcja informacyjna w mediach, sprzyjająca zapoznaniu się z twórczością Pań, a także dyskusji na temat kultury i jej roli dla wspólnot lokalnych. Zainteresowanie tą tematyką przeszło nasze najśmielsze oczekiwania ponieważ aż ponad ćwierć miliona osób miało z nią kontakt w mediach społecznościowych.

Ukazaliśmy także na naszej stronie powiaty województwa pomorskiego w kontekście ich historii i miejsc wartych poznania, oraz Pań aktywnych w działaniach w zakresie kultury.

Zachęcamy również do zapoznania się z bardzo ciekawą konferencją pt. „Etnopomorze” przeprowadzaną

on– line.

ilustracja2022 4B.png
ento_ilustracja_zestaw-03.png

W roku 2022 odbyła się kontynuacja projektu etnopomorze. Zorganizowaliśmy drugą edycję plebiscytu "Piękniejsza twarz pomorza", w której znaleźliśmy 45 kobiet aktywnie działających na sferze kultury. 

KONFERENCJA
etnopomorze 2022

baba2022 1B.png
ilustracja2022 3B.png

Wejdź na nasz portal, by dowiedzieć się więcej o projekcie Etnopomorze 2021

Nasza konferencja była również transmitowana na naszym facebooku.

stopka_.png
bottom of page