top of page

ETNOPOMORZE

ilustracja kobiety z projektu etnopomorze
logo projektu etnopomorze
FB.webp
IG.webp
logo www.webp

Nasze cele:

  • Zachęcenie kobiet Pomorza do angażowania się na polu kultury i sztuki regionalnej, w szczególności w wielodziedzinową twórczość ludową i amatorską
     

  • Upowszechnienie wiedzy na temat osób, dzieł i inicjatyw, będących nośnikami tradycyjnych wartości obecnych w kulturze niematerialnej małych społeczności, oddalonych od dużych centrów życia kulturalnego
     

  • Wzrost świadomości społecznej odnośnie roli środowiska lokalnego w promowaniu kultury regionu, aktywizacja i podniesienie poziomu integracji społecznej na obszarach o utrudnionym dostępie do dóbr kultury

Dowiedz się więcej o projekcie, odkryj Pomorze na nowo!

AKP 2022 zdjęcie

AMBASADORKI
KULTURY
POMORZA 2022

Tytuł Ambasadorki Kultury Pomorza nadawany jest artystkom i animatorkom, które angażują się w rozwój kultury regionalnej. Ich twórczość nawiązuje do tradycyjnej lub współczesnej kultury Pomorza. Poprzez indywidualny samorozwój, Ambasadorki promują środowiska lokalne i wzmacniają tożsamość społeczną opartą na wartościach etnicznych.

KONFERENCJA "Kultura buduje społeczności"

Etnopomorze2022  (17 z 148).jpg

AMBASADORKI 

KULTURY

POMORZA 2021

KONFERENCJA 2021

bottom of page