NASZA HISTORIA

Fundacja WIEM I UMIEM została utworzona w 2011r. celem inicjowania i wspierania projektów na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Od czasu powstania organizacja przeprowadziła szereg działań z zakresu edukacji, kultury, wolontariatu

i integracji społecznej na terytorium Trójmiasta, na Pomorzu, w całej Polsce i w internecie. Z działań fundacji skorzystały tysiące beneficjentów z Gdańska, Trójmiasta i całej Polski. Są one realizowane we współpracy z podmiotami prywatnymi, publicznymi i pozarządowymi, adresowane są do rodzin, kobiet, młodzieży i seniorów.

NASZA MISJA

Realizujemy i wspieramy działania, które pomagają osobom traktować swoje życie jako dar i zadanie. Towarzyszy nam przekonanie, że można i warto choćby minimalnie zmieniać bieg historii. Cenimy ambicję i zaangażowanie w pozytywne zmiany. Innowator to człowiek, który wie czego światu brakuje i umie mu to dać. 

EKSPERCI I PARTNERZY

W czynną realizację zadań fundacji zaangażowało się do tej pory blisko 100 ekspertów, pedagogów lub trenerów oraz drugie tyle wolontariuszy i współpracowników. W realizacji zadań fundacji pomagali między innymi parlamentarzyści, prezydenci miast, samorządowcy, rektorzy i nauczyciele akademiccy, aktywiści kulturalni, artyści, pedagodzy szkolni, coachowie i terapeuci.

DOROBEK

Aktywności lokalne

Aktywności fundacji realizowane w ciągu 9 lat od momentu jej powstania, posiadają wyraźny profil edukacyjny oraz obywatelski i skierowane są do różnych grup wiekowych. Można je określić jako działania międzypokoleniowe, których wątkiem wiodącym jest budowa wspólnoty obywatelskiej i edukacja przez całe życie. Realizowane są one w przestrzeni lokalnej, ogólnopolskiej i internetowej.

 • Fundacja włącza się w działania na terenie Trójmiasta takie jak doroczne Dni Seniora.

 • Jesteśmy współorganizatorami festynu integrującego społeczność lokalną Osowiada, w którym rokrocznie udział bierze ponad 3 tys. mieszkańców.

 • Zrealizowaliśmy 2 konferencje: "Dzielnica oczami seniorów" oraz "Talent dla wspólnoty".

 • Przeprowadziliśmy debatę społeczną na temat sytuacji seniorów w Gdańsku, stworzyliśmy raport, który pełnił funkcje monitorujące i obywatelskiej kontroli.

 • Wydaliśmy biuletyn społeczny "U siebie", poświęcony problemom osób starszych oraz problemom obywateli Trójmiasta.

Działania ogólnopolskie

Celem działań na płaszczyźnie ogólnopolskiej jest inspirowanie i zasilanie środowisk pozarządowych zajmujących się edukacją senioralną, międzypokoleniową i uczeniem się przez całe życie za pośrednictwem materiałów edukacyjnych, przygotowanych na najwyższym merytorycznym poziomie. Stworzone zostały:

 • Wydaliśmy publikację poradniczą "Jesteśmy potrzebni".

 • Opracowaliśmy program edukacyjny „Vademecum dojrzałości”.

 • Wyprodukowaliśmy 3 audiobooki edukacyjne (z udziałem zawodowych aktorów a także samych seniorów jako lektorów amatorów).

 • Nagraliśmy 2 płyty muzyczne z przebojami starszego pokolenia "Hity przez pokolenia", śpiewanymi przez młodzież.

 • Przeprowadziliśmy 3 konkursy ogólnopolskie, wydając publikację fotograficzną, albumową pt. "Seniorzy oczami młodych" a także rozdając statuetki za rozwój talentu „Bożydar”.

 • Opublikowaliśmy trzy profesjonalne teledyski muzyczne z utworami wybranymi przez seniorów, 5 filmów dokumentalnych.

 • Łącznie wydaliśmy ok. 10 tysięcy egzemplarzy różnorakich publikacji skierowanych do seniorów w całej Polsce. Rozsyłaliśmy je bezpłatnie pocztą, udostępnialiśmy w Internecie.

 • Stworzyliśmy największą w Polsce bazę teleadresową zawierającą dane na temat polskich organizacji senioralnych: www.wiemiumiem.pl/seniorzy 2164 podmioty w bazie, 800 unikalnych użytkowników miesięcznie, 1,5 tys. odwiedzin miesięcznie, do 4 tys. odsłon miesięcznie, wciąż nowe prośby o umieszczenie podmiotów w bazie, prośby o korekty danych teleadresowych.

 • Prowadzimy też prawdopodobnie jedyną na facebooku stronę, poświęconą integracji pokoleń poprzez kulturę www.facebook.pl/pokoleniarazem (przeciętny zasięg postów 10 tysięcy odwiedzin, prawie tysiąc "polubień"). Naszą stronę www.wiemiumiem.pl każdego miesiąca odwiedza około 1000 unikalnych użytkowników. Prezentowane tu materiały są bezpłatnie dostępne jako narzędzia rozwoju osób w wieku dojrzałym, młodzieży oraz integracji pokoleń.

FINANSOWANIE

Fundacja w chwili obecnej nie prowadzi działalności gospodarczej, przestrzegając restrykcyjnie zasad non profit i pro publico bono. Środki na działalność pozyskiwane są dzięki projektom realizowanym we współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz miastem Gdańsk. Do tej pory uzyskaliśmy dofinansowanie w 4 edycjach ASOS, 2 FIO oraz innych mniejszych projektach. Łącznie w ciągu 9 lat działalności fundacja zrealizowała i rozliczyła blisko 30 projektów na łączną sumę ponad 400 tys. zł. Daje to gwarancję rzetelności i profesjonalizmu w obsłudze kolejnych projektów.

img_4448.jpg

Prezes Fundacji Wiem i Umiem,

dr hab. Grzegorz Grochowski prof. UG

Wykłada na Uniwersytecie Gdańskim i Akademii Katolickiej w Warszawie.

Autor wykładów, szkoleń, warsztatów i organizator konferencji na temat rozwoju osobistego i odkrywania talentów. Prowadzi interdyscyplinarne badania nad fenomenem ludzkiego talentu, geniuszu i przywództwa. (min. autorskie wykłady: "Talent w świetle nauki", "Zarządzanie talentami w społeczeństwie jutra", "Geniusz przywódcy w optyce naukowej"). 

Jest autorem, współautorem lub redaktorem ponad 100 publikacji drukowanych, audiobooków oraz filmów dokumentalnych o charakterze naukowym, popularyzatorskim i edukacyjnym. 

Prezes Fundacji WIEM I UMIEM zajmującej się budową społeczeństwa obywatelskiego, kreatywną edukacją i promocją uczenia się przez całe życie. Opracowuje i realizuje projekty społeczne we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami państwowymi i samorządowymi. 

 

Współpracuje również jako ekspert z ogólnopolską i europejską inicjatywą Tato.net, której celem jest wspieranie rozwoju kompetencji ojcowskich. W wolnych chwilach muzyk i kompozytor.