top of page

Fundacja WIEM I UMIEM została utworzona w 2011 r. celem inicjowania i wspierania projektów na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Od czasu powstania przeprowadziliśmy szereg działań z zakresu edukacji, kultury, wolontariatu i integracji społecznej na terytorium Trójmiasta, na Pomorzu, w całej Polsce i w Internecie. Z działań Fundacji skorzystały setki tysięcy beneficjentów z Gdańska, Trójmiasta i całej Polski. Nasze działania są realizowane we współpracy z podmiotami prywatnymi, publicznymi i pozarządowymi, adresowane są do rodzin, kobiet, młodzieży i seniorów. 

Realizujemy i wspieramy działania, które pomagają osobom traktować swoje życie jako dar i zadanie. Towarzyszy nam przekonanie, że można i warto choćby minimalnie zmieniać bieg historii. Cenimy ambicję i zaangażowanie w pozytywne zmiany. Innowator to człowiek, który wie czego światu brakuje i umie mu to dać. 

NASZA MISJA

Celem głównym zawartym w statucie Fundacji jest kreowanie, wspieranie i realizacja projektów edukacyjnych i społeczno-kulturalnych, nakierowanych na wielowymiarowy rozwój polskiego społeczeństwa. Aktywności Fundacji, realizowane w ciągu 12 lat od momentu jej powstania, posiadają wyraźny profil edukacyjny, kulturalny oraz obywatelski i skierowane są do różnych grup wiekowych, z głównym uwzględnieniem kobiet, młodzieży i seniorów jako beneficjentów działań Fundacji oraz wolontariuszy w różnym wieku, jako osób zaangażowanych w realizowanie poszczególnych projektów. Nasze działania można określić jako działania międzypokoleniowe, których wątkiem wiodącym jest budowa wspólnoty obywatelskiej i edukacja przez całe życie. Realizowane są one w przestrzeni lokalnej, ogólnopolskiej i internetowej. 

EKSPERCI I PARTNERZY

Dzięki wieloletniej pracy społecznej Fundacja dysponuje ogromnym potencjałem w obszarze zasobów ludzkich oraz współpracy instytucjonalnej. Ze względu na edukacyjny, kulturalny i społeczny profil naszych działań, w projekty Fundacji zaangażowani są specjaliści wielu dziedzin, a także działacze społeczni i wolontariusze. Ponadto działamy w stałym partnerstwie lub doraźnej współpracy z wieloma podmiotami publicznymi, pozarządowymi i prywatnymi. 

W czynną realizację zadań Fundacji zaangażowało się do tej pory ok. 250 ekspertów, wolontariuszy i działaczy społecznych. W realizacji zadań Fundacji pomagali między innymi parlamentarzyści, prezydenci miast, samorządowcy, rektorzy i nauczyciele akademiccy, aktywiści kulturalni, działacze społeczni, artyści, pedagodzy szkolni, coachowie i terapeuci.

Działamy w stałym partnerstwie lub doraźnej współpracy miedzy innymi z następującymi instytucjami:

 • Nadbałtyckie Centrum Kultury 

 • Uniwersytet Gdański

 • Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

 • Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

 • Politechnika Gdańska

 • Samorządy Gmin na Pomorzu

 • Gdańska Akademia Seniora

 • Centrum Aktywności Seniora

 • Gdański Telefon Zaufania

 • Stowarzyszenie „Talent”

 • Instytut Eligo

 • Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień

 • Dom Seniora „Harmonia”

 • Instytut Pamięci Narodowej

 • portal Flexi.pl

 • Fundacja Cyryla i Metodego (Tato.net)

 • Fundacja „Daj szansę”

 • Fundacja Towarzystwo Debat Obywatelskich „Pałac Ślubów”

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gdańsku

 • Szkoła Podstawowa nr 81 w Gdańsku

 • Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „SZANSA-START Gdańsk”

 • Fundacja „Adaptacja”

 • Studio „Psalm” w Warszawie

Dofinansowania otrzymaliśmy m.in. od:

 • Narodowe Centrum Kultury

 • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

 • Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego

 • Narodowy Instytut Wolności 

 • Miasto Gdańsk

NASZE WYDARZENIA

Konferencje

Zdjęcie z panelu dyskusyjnego z konferencji "Etnopomorze2022 ". Przedstawia cztery osoby. Dwie kobiety siedzące w środku i dwóch mężczyzn na zewnątrz. Mężczyzna o lewej trzyma mikrofon, a reszta się uśmiecha w jego kierunku.

Łącznie w naszych konferencjach wzięło udział ponad 1000 osób stacjonarnie i kilka tysięcy on-line. Relacje z tych wydarzeń pojawiły się w lokalnych i regionalnych mediach (m.in. w Dzienniku Bałtyckim, Radiu Gdańsk, TVP Gdańsk), a także na portalach internetowych pomorskich mediów. Wydarzenia te były rejestrowane przez Fundację i transmitowane on-line w mediach społecznościowych.

W ramach działań Fundacji zrealizowaliśmy 9 konferencji z obszaru kultury i edukacji, w tym:

 • 3 na Uniwersytecie Gdańskim („Talent dla wspólnoty”, „Dialog o polityce prorodzinnej” oraz „Etnopomorze 2021”),

 • 2 w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku („Talent dla wspólnoty 2021” oraz „Talent dla wspólnoty 2022”),

 • 1 w Ratuszu Starojmiejskim w Gdańsku („Żyję długo, mądrze i szczęśliwie!”),

 • 1 w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku („Etnopomorze 2022”),

 • 1 w Zespole Szkół Ogołnokształcących nr 2 w Gdańsku („Dzielnica oczami seniorów”)

 • oraz 1 on-line w Studio Fundacji w Gdańsku („Sekrety polskich stref dzietności”).

Warsztaty

Fundacja zorganizowała również 12 rocznych cyklów warsztatów, w których wzięło udział łącznie powyżej 400 uczestników (w tym ok. 300 seniorów). Poświęcone one były tematyce komunikacji, dialogu międzypokoleniowego, edukacji cyfrowej, wzmacnianiu kompetencji językowych, aktywności fizycznej, historii regionu, patriotyzmowi, dziedzictwu narodowemu, pasjom i samorozwojowi, odpowiedzialności społecznej, wolontariatowi międzypokoleniowemu i innym aktualnym zagadnieniom. W ostatnich latach realizowaliśmy warsztaty  promujące długowieczność „Żyję długo, mądrze i szczęśliwie!” dla seniorów oraz warsztaty z komunikacji międzypokoleniowej i edukacji cyfrowej „Razem przez Pokolenia” dla młodzieży i seniorów. Wzięło w nich udział ponad 200 seniorów i młodzieży.

Zdjęcie przedstawia 5 kobiet w starszym wieku i 1 z młodym. Kobiety siedza w kole przy dwóch złączonych ławkach szkolnych i rozmawiają.
Zdjęcie zrobione w klasie w szkole. Przedstawia starsze osoby siedzące na krzesłach w półkole na środku sali. Najbardziej na prawo widać młodą kobietę, która prowadzi zajęcia.

Konkursy

W ramach naszych działań na rzecz kultury zrealizowaliśmy m.in. trzy konkursy ogólnopolskie :

 • „Seniorzy oczami młodych”, w którym młodzi artyści przesyłali fotografie swoich dziadków – laureaci zostali opublikowani w albumie o tym samym tytule.

 • „Talent dla wspólnoty” – konkurs dla licealistów polegający na identyfikacji swojego talentu i przedstawieniu pomysłu na jego rozwój, w ramach konkursu rozdaliśmy statuetki „Bożydar”.

 •  „Jak wam się udało?”, w którym młodzież z całej Polski przesyłała filmiki – wywiady ze swoimi dziadkami z długim stażem małżeńskim. 

Doroczne dni seniora 

Fundacja włącza się również w działania na terenie Trójmiasta, takie jak doroczne Dni Seniora. Ponadto jesteśmy współorganizatorami festynu integrującego społeczność lokalną Osowiada, w którym rokrocznie (od ponad 10 lat) udział bierze ponad 3 tys. mieszkańców.

GDAŃSKA AKADEMIA SENIORA
- FILIA OSOWA

Logo "Gdańskiej Akademii Dojrzałości"

Jedną z najdłużej działających, sztandarowych inicjatyw Fundacji jest Gdańska Akademia Dojrzałości (obecnie Gdańska Akademia Seniora – filia Osowa). Jest to placówka edukacji międzypokoleniowej, która skupia się na kształceniu osób dojrzałych (Uniwersytet Trzeciego Wieku). Współpracujemy z trójmiejskimi uczelniami (wsparcie merytoryczne rektorów i wykładowców), działaczami społecznymi, naukowcami.

GAS

PREZES FUNDACJI WIEM I UMIEM

dr hab. Grzegorz Grochowski

Autor wykładów, szkoleń, warsztatów; organizator konferencji na temat rozwoju osobistego i        odkrywania talentów. Wykładał m.in. na Uniwersytecie Gdańskim, w Wyższej Szkole Społeczno-  Ekonomicznej w Gdańsku oraz Akademii Katolickiej w Warszawie. Prowadzi interdyscyplinarne       badania nad fenomenem ludzkiego talentu, geniuszu i przywództwa (autorskie wykłady: "Talent w świetle nauki", "Zarządzanie talentami w społeczeństwie jutra", "Geniusz przywódcy w optyce naukowej"). Pomaga w tworzeniu strategii polityki senioralnej w instytucjach samorządowych. Jest autorem, współautorem lub redaktorem ponad 100 publikacji drukowanych, audiobooków oraz filmów dokumentalnych o charakterze naukowym, popularyzatorskim i edukacyjnym. Współpracuje również jako ekspert z ogólnopolską i europejską inicjatywą Tato.net, której celem jest wspieranie rozwoju kompetencji ojcowskich. W wolnych chwilach muzyk i kompozytor.

W Fundacji odpowiada za tworzenie i realizację misji, jaką jest budowa społeczeństwa obywatelskiego, rozwój kreatywnej edukacji, promocja kultury, a także kreowanie przestrzeni do uczenia się przez całe życie. Opracowuje i realizuje projekty społeczne we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami państwowymi i samorządowymi. 

Zdjęcie przedstawia prezesa fundacji dr hab. Grzegorza Grochowskiego.

NASZ ZESPÓŁ

Zdjęcie przedstawia młodą kobietę w kasztanowych włosach za ramiona, która się uśmiecha.

Małgorzata Grochowska

Koordynacja projektów

Zdjęcie przedstawia młodą kobietę w okrągłych cienkich oprawkach. Ma blond włosy, które sięgają do ramion. Kobieta się uśmiecha z widocznym aparatem na zębach.

Paulina

Pawlak

Grafika i promocja

Zdjęcie przedstawia młodą kobietę w blond włosach, które sięgają do ramion. Uśmiecha się do aparatu z założonymi rękami.

Zofia

Pawlak

Grafika i promocja

Darek 2_edited_edited.jpg

Dariusz

Antkowiak

Dział finansów

bottom of page