top of page
IG.webp
FB.webp
YT.png
logo www.webp

Paderewski.net

Talent dla wspólnego dobra

plakat_budzet_panstwa_Paderewski.jpg

Celem projektu jest upamiętnienie myśli społecznej Ignacego Jana Paderewskiego zawierającej przesłanie, że każdy talent – odkryty i wykorzystany w pracy dla ojczyzny – stanowi dobro wspólne narodu. Zadania projektowe nakierowane są na edukację w zakresie rozwoju własnych uzdolnień, inspirowaną postaciami wybitnych Polaków,

padereskinet.png
Konferencja "Talent dla wspólnoty"

Misją cyklu Konferencji "Talent dla wspólnoty" jest zmiana świadomości społecznej oraz budowanie kultury sprzyjającej odkrywaniu i rozwijaniu indywidualnych uzdolnień młodych ludzi poprzez odwołanie się do wybitnych Polaków.

Cele konferencji:

• Upowszechnienie wiedzy o historii Polski w szczególności o sylwetkach wybitnych polskich patriotów.

• Motywowanie do rozwoju potencjału intelektualnego polskiej młodzieży poprzez ukazanie pozytywnych przykładów i dobrych praktyk.

• Promocja nowoczesnego patriotyzmu, ukierunkowanego na pozytywistyczną pracę samokształceniową oraz wnoszenie niepowtarzalnego wkładu w dobrobyt społeczeństwa.

• Kreowanie wizji zintegrowanej polityki społecznej, nawiązującej do wzorców konserwatywnych i narodowych, obejmującej współpracę międzysektorową w obszarze zarządzania talentami.

• Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk odnośnie rozwoju kapitału intelektualnego obywateli oraz kształcenia się przez całe życie.

YT.png

Więcej materiałów na naszym kanale!

plakat_ (1).jpg

Program Konferencji 2022

1. Plakat konferencji.jpg

Program Konferencji 2021

logo www.webp

Główną zawartością platformy są ilustrowane, wsparte zasobami internetowymi biogramy wybitnie utalentowanych polskich patriotów, których działalność zapisała się w historii od początku polskiej państwowości do czasów współczesnych. Biogramy są prezentowane w podziale na domeny utalentowania: np. artystyczna, humanistyczna, społeczna, matematyczno-fizyczna, przyrodnicza, medyczna, naukowo-techniczna, filozoficzno-religijna, przywódcza, przedsiębiorcza, sportowa itp.

W opisach postaci znajdują się najważniejsze fakty z ich życia, dokonania w danej domenie utalentowana, wyznawane wartości, ciekawostki, informacje o środowisku rodzinnym i przede wszystkim sposób w jaki dana postać odkryła i rozwinęła swój talent. Na stronie można wypełnić również quiz własnych utalentowań i znaleźć informacje na temat projektu.

Cykl publikacji "Odkryj talent z Polakami. Oni zmienili rzeczywistość"

Publikacje z cyklu "Odkryj talent z Polakami. Oni zmienili rzeczywistość" poświęcone są odkrywaniu własnego powołania, misji życiowej i pomysłu na pomyślną karierę zawodową. Inspiracją do poszukiwania drogi rozwoju są biogramy postaci polskich utalentowanych patriotów.

 

Książki zawierają treści opracowane na podstawie materiałów zamieszczonych na platformie edukacyjnej, a także znajdą się w nim dodatkowe treści edukacyjne. Publikacja jest pomocnym narzędziem dla głównie młodych osób (licealiści, studenci), krzewiąc świadomość wartości talentu jako dobra jednostki ale i wspólnoty lokalnej, narodu i państwa.

 

Przewodnik zawiera refleksje na temat najczęstszych problemów występujących na wymiarze wychowania, samowychowania, edukacji i samorozwoju, które można przezwyciężyć podobnie jak uczynili to polscy uzdolnieni patrioci.

IMG_1457_edited.jpg
Okładka - Odkryj talent z Polakami - cz2 - wer2.jpg

Dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego. 

nowa stopka email paderewski.jpg
bottom of page