top of page

Paderewski.net

19 listopad 2021

padereskinet.png

KONFERENCJA

„GENIUSZ POLAKÓW W PERSPEKTYWIE NAUKOWEJ”

Misją Konferencji była zmiana świadomości społecznej oraz budowanie kultury sprzyjającej odkrywaniu i rozwijaniu indywidualnych uzdolnień młodych ludzi poprzez odwołanie się do wybitnych Polaków.

IG.webp
FB.webp
YT.png
logo www.webp

Cele konferencji:

• Upowszechnienie wiedzy o historii Polski w szczególności o sylwetkach wybitnych polskich patriotów.

• Motywowanie do rozwoju potencjału intelektualnego polskiej młodzieży poprzez ukazanie pozytywnych przykładów i dobrych praktyk.

• Promocja nowoczesnego patriotyzmu, ukierunkowanego na pozytywistyczną pracę samokształceniową oraz wnoszenie niepowtarzalnego wkładu w dobrobyt społeczeństwa.

• Kreowanie wizji zintegrowanej polityki społecznej, nawiązującej do wzorców konserwatywnych i narodowych, obejmującej współpracę międzysektorową w obszarze zarządzania talentami.

Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk odnośnie rozwoju kapitału intelektualnego obywateli oraz kształcenia się przez całe życie.

1. Plakat konferencji.jpg

Program Konferencji 2021

W roku 2022 odbyła się druga konferencja "Talent dla wspólnoty 2022" 

plakat_ (1).jpg

Program Konferencji 2022

27 październik 2022

YT.png

Więcej materiałów na naszym kanale!

STRONA INTERNETOWA

Zawiera ona zbiór kluczowych informacji o dziedzinie (historia, wybitni reprezentanci, możliwości zgłębiania, placówki i instytucje, ciekawostki itp.) Wejdź na naszą stronę paderewski.net i dowiedz się więcej o wybitnych polakach! Tam również znajdziesz QUIZY, które mogą ci pomóc w odkryciu TWOJEGO TALENTU.

logo www.webp

W roku 2022 zostało dodanych ok. 70 nowych polaków. Zachęcamy do zapoznania się z życiorysami tych postaci!

„PATRIOTYCZNY FACEBOOK”

Główną zawartością platformy są ilustrowane biogramy wybitnie utalentowanych polskich patriotów, których działalność zapisała się w historii od początku polskiej państwowości do czasów współczesnych. Są to swego rodzaju „profile społecznościowe” tych nie żyjących już osób (na wzór profili facebookowych).

Główną częścią profili są zredagowane profesjonalnie, wsparte zasobami internetowymi biogramy. Biogramy są prezentowane w podziale na domeny utalentowania: np. artystyczna, humanistyczna, społeczna, matematyczno-fizyczna, przyrodnicza, medyczna, naukowo- techniczna, filozoficzno-religijna, przywódcza, przedsiębiorcza, sportową itp.

W opisach postaci znajdą się najważniejsze fakty z ich życia, dokonania w danej domenie utalentowania, wyznawane wartości, ciekawostki, informacje o środowisku rodzinnym i przede wszystkim sposób w jaki dana osoba odkryła i rozwinęła swój talent.

PUBLIKACJA KSIĄŻKOWA I E-BOOK „ODKRYJ TALENT Z POLAKAMI, KTÓRZY ZMIENILI RZECZYWISTOŚĆ

Kolejnym działaniem będzie stworzenie rodzaju przewodnika (vademecum) w formie ebooka i w postaci drukowanej, poświęconego odkrywaniu własnego powołania, misji życiowej i pomysłu na pomyślną karierę zawodową. Inspiracją do poszukiwania drogi rozwoju będą wspomniane biogramy postaci polskich utalentowanych patriotów.

 

Przewodnik będzie zawierał treści opracowane na podstawie materiałów zamieszczonych na platformie edukacyjnej, a także znajdą się w nim dodatkowe treści edukacyjne. Publikacja będzie pomocnym narzędziem dla głównie młodych osób (licealiści, studenci), krzewiąc świadomość wartości talentu jako dobra jednostki ale i wspólnoty lokalnej, narodu i państwa.

 

Przewodnik będzie zawierał opis najczęstszych problemów występujących na wymiarze wychowania, samowychowania, edukacji i samorozwoju, które można przezwyciężyć podobnie jak uczynili to polscy uzdolnieni patrioci.

 

W przewodniku znajdą się opisy konkretnych ćwiczeń i propozycje zadań do pracy własnej, które pomogą w odkryciu własnego obdarowania i kierunku rozwoju życiowego. Bezpłatna dystrybucja przewodnika będzie odbywała się w przestrzeni internetowej (e-book) oraz w formie drukowanej.

nowa stopka email paderewski.jpg
bottom of page