top of page

DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Wiem i Umiem z siedzibą w Gdyni (kod pocztowy: 81-500) przy ul. Łęczyckiej 3, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386251, NIP 5862276122, REGON 221605663.

 2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO, tj. w celu świadczenia usług informacyjnych prowadzonych przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej www.wiemiumiem.pl.

 3. Administrator przetwarza wyłącznie dane niezbędne do prawidłowego świadczenia usług informatycznych za pośrednictwem strony internetowej www.wiemiumiem.pl, takie jak w postaci adresu IP, rozdzielczości ekranu, rodzaju przeglądarki itp.

 4. Dane osobowe zbieranie są biernie i w sposób zautomatyzowany poprzez działanie strony internetowej www.wiemiumiem.pl, a ich przetwarzanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego świadczenia usług informacyjnych prowadzonych przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej www.wiemiumiem.pl.

 5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa lub związany z realizacją interesu prawnego Administratora (tj. przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń).

 6. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie:

 • upoważniony personel Administratora,

 • odbiorcy zewnętrzni, gdy istnieje ku temu odpowiednia podstawa prawna. Mogą to być organy państwowe, lub podmioty przetwarzające dane w ramach umowy powierzenia z administratorem (np. administrator serwera strony internetowej).

 1. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (tj. poza Unię Europejską i do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym), w związku z utrzymaniem strony internetowej www.wiemiumiem.pl na serwerach zagranicznych.

 2. Osoby, których dane są przetwarzane przez Administratora posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 3. Osoby, których dane są przetwarzane przez Administratora posiadają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

bottom of page