top of page

WYPRAWA DO IZRAELA

19-26.04.2017

Plakat wyprawy do izraela

CEL WYPRAWY

Realizując zadania statutowe jakimi są aktywizacja intelektualna i społeczna seniorów a także upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i sportu, Fundacja WIEM I UMIEM włączyła się w organizację międzypokoleniowej wyprawy do Izraela. Jej uczestnikami są studenci Gdańskiej Akademii Dojrzałości, innych uniwersytetów III wieku oraz zaprzyjaźnieni seniorzy, animatorzy i wolontariusze. Celem wyprawy jest inspiracja do rozwoju osobistego osób dojrzałych poprzez przeżycie kontaktu z perłami światowego dziedzictwa kulturalnego na Bliskim Wschodzie.  

bottom of page