top of page

PIĘKNO PRZEZ POKOLENIA

 od 21-04-2014 do 30-11-2014 Fundacja WIEM I UMIEM

Zdjęcie z wykładu. Zdjęcie przedstawia starszą kobietę trzymającą mikrofon, która stoi zwrócona przedem do uczestników, a tyłem do projektora.

przeprowadziła cykl działań edukacyjno-kulturalnych, skierowanych do seniorów zamieszkałych na terenie dzielnic Gdańska: Osowa oraz części Matarni. Celem głównym była edukacja kulturalna i aktywizacja twórcza mieszkańców powyżej 65 roku życia, którzy jako grupa społeczna ze względu na swój wiek, bariery logistyczne oraz trudności finansowe, w sposób szczególny mają utrudniony dostęp do kulturalnej oferty miasta Gdańska. Cykl objął spotkania wokół literatury, muzyki,architektury, rękodzielnictwa i sztuki użytkowej. Spajającym motywem tematycznym była kultura dawnego i współczesnego Gdańska. 

Powyższe działania przeprowadzone zostały przez ekspertów i artystów związanych z kulturą Gdańska a także z pomocą wolontariuszy (młodzież gimnazjalna i licealna). Ważnym owocem projektu stał się film GDAŃSK - PIĘKNO PRZEZ POKOLENIA.

Zdjęcie wyświetlanej prezentacji podczas wykładu.

"Kto nie zachwyca się Gdańskiem nie jest zdolny do zachwytu w ogóle"

prof. Andrzej Januszajtis

bottom of page