top of page

U SIEBIE

Logo projektu jesteśmy U siebie

 od 01-06-2014 do 30-11-2014 Fundacja WIEM I UMIEM

organizowała projekt aktywizacji i edukacji seniorów, nakierowany na odpowiedzialną partycypację obywatelską. W okresie od 2014-06-01 do 2014-11-30 przeprowadzone zostały działania, umożliwiające aktywizację gdańskich seniorów oraz wzrost ich kompetencji obywatelskich a także poziomu partycypacji w sprawach publicznych. 

Uczestnicy za pomocą specjalnie opracowanych ankiet, oceniali wybrane instytucje pod kątem spełniania przez nie wymogów etycznych oraz realizacji standardów obywatelskich w szczególności w stosunku do osób starszych. Zostali do tego przygotowani poprzez cykl szkoleń. Celem upublicznienia punktu widzenia seniorów oraz ich edukacji obywatelskiej powstał

biuletyn, zawierający wiedzę umożliwiającą efektywną partycypację społeczną. Przeprowadzony został monitoringinstytucji z poziomu dzielnicy, uwieńczony publiczną debatą i raportem DZIELNICA OCZAMI SENIORÓW - dofinansowanie MPiPS (FIO 2014)

Logo FIO fundusz inicjatyw obywatelskich

BIULETYN EDUKACJI OBYWATELSKIEJ SENIORÓW

Przez trzy miesiące starsi mieszkańcy Gdańska Osowej otrzymywali bezpłatnie biuletyn edukacji obywatelskiej JESTEŚMY U SIEBIE, który był wkładką do lokalnej gazety U NAS. Zawierał on szereg informacji dotyczących różnych dziedzin życia społecznego w Osowej i w Gdańsku. Przekazywaliśmy w nim informacje ułatwiające zrozumienie funkcjonowania instytucji i służb, których misją jest pomóc nam, byśmy czuli się w naszej dzielnicy „u siebie”. Poniżej do pobrania wszystkie 5 numerów biuletynu. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania. 

Plakat Jesteśmy u siebie

Raport zawiera informację o wynikach ankiety „Dzielnica oczami seniorów”, którą przeprowadzono w drugiej połowie października i pierwszej połowie listopada 2014 roku wśród starszych mieszkańców dzielnicy Gdańsk Osowa. Za pomocą gazety U NAS rozprowadzono wśród mieszkańców 5300 formularzy ankiet. Zamieszczono je również w Internecie na stronach Fundacji WIEM I UMIEM oraz www.osowa24.pl. Wypełnione formularze można było przesyłać na adres Fundacji WIEM I UMIEM, składać w redakcji pisma U NAS, wrzucać do skrzynki pocztowej Rady Dzielnicy Osowa a także do specjalnej skrzynki pocztowej przy Szkole Podstawowej nr 81 w Gdańsku. Można ją również było wypełnić elektronicznie i przesłać Internetem. 

 

Powstał ciekawy materiał, będący – należy mieć nadzieję – przyczynkiem do badań i analiz dotyczących funkcjonowania gdańskich instytucji i rozważań na temat miejsca seniorów w lokalnej społeczności. Ankieta „Dzielnica oczami seniorów” stanowi zwieńczenie realizowanego przez Fundację WIEM I UMIEM projektu „U SIEBIE”, którego celem była edukacja i aktywizacja seniorów, nakierowana na odpowiedzialną partycypację obywatelską. 

raport "dzielnica ozami seniorow"

"Jesteśmy potrzebni" -poradnik rozwoju osobistego seniora

Okładka poradnika "Jesteśmy potrzebni"

"Nie wiadomo kto jest autorem tego powiedzenia, ale wielokrotnie i z różnych ust słyszymy, że „starość zupełnie się Panu Bogu nie udała”. Czy rzeczywiście starość musi być nieudana? I czy tylko starość może być nieudana? Przecież na podobnej zasadzie można mówić o nieudanej młodości, czy wieku dojrzałym. Faktem jest, że okres starzenia się dostarcza kilku powodów do niezadowolenia. Chociażby słabnące siły, pojawiające się częściej różne dolegliwości i wyraźniej odczuwana świadomość przemijania. Ale w końcu jest to naturalny proces, który po prostu wymaga akceptacji, a na którego przebieg mamy też jakiś wpływ. Nie jest tak, że wszystko dzieje się tu niezależnie od nas. Nieprawdą jest, że jesteśmy całkowicie bezsilni i nic ze swojej strony nie możemy uczynić. W dużej mierze to jednak my kreujemy swój los. Niezależnie od tego w jakim przedziale życia aktualnie jesteśmy".

prof. dr hab. Bogusław Borys

bottom of page