top of page

MOJA PASJA - PODAJ DALEJ!

Jednym z pierwszych działań w ramach projektu MOJA PASJA - PODAJ DALEJ! było przeprowadzenie międzyszkolnego konkursu „Z moimi dziadkami nie można się nudzić”. Wzięło w nim udział niemal dwustu młodych ludzi, uczących się w szkołach Gdańska - Osowej, którzy przy pomocy talentów plastycznych i literackich prezentowali zainteresowania swoich dziadków.

TALENT PLASTYCZNY

Projekt POKOLENIA Z PASJĄ stanowił multiplikację doświadczeń zadania MOJA PASJA - PODAJ DALEJ! Nastąpiło znaczące poszerzenie zakresu podejmowanych działań a także ilości beneficjentów. Cele projektu to między innymi przyczynienie się do postępu dialogu pokoleń, ulepszenie działań podejmowanych narzecz seniorów i współpracy międzypokoleniowej, wzrost świadomości i umiejętności seniorów odnośnie posiadanych talentów i sposobu ich rozwijania a także aktywnego przeżywania "3-go wieku". Najważniejsze działania to przeprowadzenie konkursu fotograficznego, plastycznego i literackiego "Seniorzy oczami młodych", publikacja albumowa "Seniorzyoczami młodych", stworzenie i wdrożenie programu szkoleń dla seniorów i młodzieży, stworzenie bazy instytucji tworzonych przez lub dla seniorów.Projekt dofinansowany został przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach drugiej edycji ASOS.

TALENT LITERACKI

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach I edycji Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013. Projekt zawierał działania takie jak: szkolenia dla seniorów (wzięło udział 46 osób) stworzenie strony internetowej (zob. www.wiemiumiem.pl/seniorzy), przeprowadzenie konkursu artystycznego dla dzieci i młodzieży na temat pasji ich dziadków i babć (ponad 200 uczestników), upowszechnienie pasji seniorów poprzez publikację w Internecie (330 seniorów uwiecznionych przez ich wnuków), zorganizowanie gali finałowej konkursu (300 uczestników), nakręcenie klipu filmowego i publikacja w portalach, autorskie opracowanie i wydrukowanie bezpłatnej broszury dla seniorów a także publikacja e-booka, wolontariat edukacyjny z udziałem seniorów. Projekt dofinansowany został przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach pierwszej edycji ASOS.

GALA FINAŁOWA

14 XII 2012 roku w Szkole Podstawowej nr 81 podczas dorocznego spotkania opłatkowego, odbyła się gala finałowa konkursu. Brało w niej udział około 300 osób w tym przedstawiciele kluczowych instytucji naszej dzielnicy. Specjalnie dla dziadków przygotowano autorski spektakl jasełek, w którym wykorzystano wątki współczesnych relacji dzieci, rodziców i wnuków. Po części artystycznej nastąpiło wręczenie nagród laureatom, którzy odbierali je razem ze swoimi dziadkami. 

Ci ostatni otrzymali w prezencie książeczkę „Jesteśmy potrzebni”, zrealizowaną na potrzeby projektu. Przeżyliśmy wiele wzruszających chwil w czasie których pokolenia niewątpliwie integrowały się i wzajemnie inspirowały. 

Gala została dofinansowana przez:

Logo Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Logo fundacji wiem i umiem

WARSZTATY DLA SENIORÓW

Dziękujemy za uczestnictwo w warsztatach! 

Mamy nadzieję, że dzięki nim uczestnicy nauczyli się 

  • czerpać więcej satysfakcji z przeżywanego okresu życia; 

  • twórczo spędzać czas z wnukami bawiąc, ucząc i wychowując; 

  • wzmocnić kondycję fizyczną i przedłużyć dobre samopoczucie; 

  • rozwijać kreatywność, zdolności artystyczne i naukowe; 

  • dzielić się pasją z innymi. 

 

Dziękujemy Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej za dofinansowanie w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Seniorów na lata 2012-2013

Zapraszamy do przeglądania zdjęć!