top of page

[Z ARCHIWUM] Spotkanie z Senatorem Antonim Szymańskim - wykład

2016-04-09

Spotkanie z Senatorem Antonim Szymańskim

- wykład "Starzejące się społeczeństwo, rodzina, demografia, perspektywy dla seniorów".

9 kwietnia Senator Antonii Szymański wygłosił wykład, w którym poruszył min. zagadnienia dotyczące niżu demograficznego, rozwodów i nieformanych związków. Podkreślił znaczenie atmosfery miłości i bezpieczeństwaw rodzinie. W swoim wystąpieniu skupił sie na problemach rozpadu rodziny i jego skótkach dla rozwoju dzieci. Omówiony został równiez problem polityki senioralnej państwa,a zwlaszcza zagadnienia godnego starzenia się. Senator A. Szymański wspomniał o roboczej wersji przygotowywanej nowej ustawy emerytalnej mającej na celu obniżenie wieku emerytalnego.


Senator Antoni Szymański ukończył studia na Wydziale Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po studiach pracował jako pedagog w gdańskich szkołach, działał jako rodzinny kurator sądowy, kierownik zespołu kuratorów i zastępca przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów. Działa w katolickich organizacjach społecznych m.in. Towarzystwie Odpowiedzialnego Rodzicielstwa, Stowarzyszeniu Ochrony Radiosłuchacza i Telewidza, Stowarzyszeniu Dziennikarzy Katolickich, Klubie Inteligencji Katolickiej w Gdańsku, pełni funkcje wiceprezesa Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Od 1980 działa w NSZZ „Solidarność”, do 1981 wchodził w skład prezydium Krajowej Komisji Koordynacyjnej Resortu Wymiaru Sprawiedliwości związku. W 1994 został powołany na członka Komisji do Spraw Rodzin przy Episkopacie Polskim. Przez pięć lat przewodniczył Radzie do Spraw Rodziny przy wojewodzie gdańskim i marszałku województwa. Publikował artykuły dotyczące polityki społecznej, w latach 1998–2001 był jednym z organizatorów kongresów „O godność macierzyństwa”, „O godność ojcostwa”, „O godność dziecka”.

W latach 1997–2001 sprawował mandat posła III kadencji z województwa gdańskiego, wybranego z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność z rekomendacji Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego. W Sejmie był przewodniczącym Komisji Rodziny, członkiem Komisji Polityki Społecznej oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. W 2001 z ramienia Bloku Senat 2001 bezskutecznie kandydował do Senatu. Od 2002 do 2005 zasiadał w sejmiku pomorskim, w którym przewodniczył Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rodziny. W 2005 z ramienia Prawa i Sprawiedliwości uzyskał mandat senatora VI kadencji w okręgu gdyńsko-słupskim. W wyborach parlamentarnych w 2007 bez powodzenia ubiegał się o reelekcję. W 2008 związał się z lokalnym odłamem Ruchu Obywatelskiego Polska XXI.

W 2015 wystartował ponownie do Senatu z ramienia PiS w okręgu nr 66. Uzyskał mandat senatora IX kadencji.
2 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentarios


bottom of page