top of page

SENIORZY OCZAMI MŁODYCH

2012/13

Ogólnopolski konkurs fotograficzny i plastyczny
z elementami literackimi ZAKOŃCZONY!

Chcielibyśmy z całego serca podziękować Wam za zaangażowanie w ogólnopolski konkurs fotograficzny i plastyczny, zatytułowany “Seniorzy Oczami Młodych”. Przeznaczony był on dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej rozwijającej własne talenty w ramach szkół plastycznych oraz ośrodków kultury. Jego głównym celem było zaprezentowanie ciekawych osobowości, pasji, hobby i aktywności osób starszych. Tworzenie prac konkursowych miało skłonić młodych uczestników do zainteresowania się tym jacy są i czym fascynują się seniorzy żyjący w ich najbliższym otoczeniu.
 

Rezultaty te zostały osiągnięte. Konkurs spotkał się z dużym ogólnopolskim zainteresowaniem. Wzięło w nim udział 72 osoby z 45 miejscowości z całej Polski. Uczestnicy nadesłali ponad 150 prac fotograficznych i plastycznych. Towarzyszyły im niejednokrotnie wzruszające opisy przeżyć relacji rodzinnych i przyjaźni z osobami starszymi. Z prac tych możemy odczytać wyjątkową wrażliwość Autorów i prawdę o tym, że młodzież potrzebuje naturalnej bliskości i dialogu z seniorami.

Album "senorzy oczami młodych"

Album "Seniorzy oczami młodych"

Prace zamieszczone w albumie stanowią owoc ogólnopolskiego konkursu fotograficznego i plastycznego “Seniorzy Oczami Młodych”, który odbył się jesienią 2013 roku. Wzięli w nim udział gimnazjaliści i licealiści rozwijający własne talenty w szkołach plastycznych oraz ośrodkach kultury. Głównym celem konkursu było zaprezentowanie ciekawych osobowości, pasji, hobby i aktywności osób starszych. Tworzenie prac konkursowych miało skłonić młodych uczestników do zainteresowania się tym jacy są i czym fascynują się seniorzy żyjący w ich najbliższym otoczeniu. Uczestnicy z całej Polski nadesłali ponad 155 prac fotograficznych i plastycznych. 

Towarzyszyły im wzruszające opisy przeżyć relacji codzinnych i przyjaźni z osobami starszymi. Z prac tych możemy odczytać wyjątkową wrażliwość Autorów i prawdę o tym, że młodzież potrzebuje naturalnej bliskości i dialogu z seniorami.

Okładka albumu "seniorzy oczami młodych"

LISTA LAUREATÓW

Lista laureatów konkursu

Oceny prac podjęło się jury w składzie:

  • Dr Piotr Mikołajczak (przewodniczący) – prodziekan Wydziału Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

  • Krzysztof Mystkowski (członek jury) – fotoreporter Agencji Kosycarz Foto Press KFP w Gdańsku

  • Gabriela Ślubowska (sekretarz) – koordynator wojewódzkich konkursów poetyckich i plastycznych

 

Najciekawsze prace zostaną opublikowane w albumie, który będzie rozesłany do wyróżnionych i laureatów a także bezpłatnie rozpowszechniany w środowiskach senioralnych.
 

Młodzi Autorzy! Jesteśmy pewni, że Wasze prace przyniosą osobom starszym wiele radości a dla Was oprócz nagród rzeczowych, które roześlemy pocztą, ważne a zapewne ważniejsze są chwile spędzone z bliskimi Wam seniorami. 

 

Dziękujemy i gratulujemy bohaterom prac – wspaniałym Seniorom, którzy zasłużyli na uwagę i szacunek młodego pokolenia.
 

Podziękowania należą się również Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej, które dofinansowało konkurs w ramach II edycji Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.

Logo Misisterstwa pracy. polityki społecznej

DOKUMENTY

bottom of page